ISESEISEV TÖÖ

1. Iseseisev töö 1 – Blogi loomine (esimene postitus: meeskonna tutvustus + ülevaade “Senised praktikad”)
2. Iseseisev töö 2 – Kaardistus: Digipädevuse lõimimine aineõppesse

3. Iseseisev töö 3 – Blogi täiendamine (ülevaade tegevuste kulgemisest)

4. Iseseisev töö 4 – Digiainekava loomine/täiendamine

5. Iseseisev töö 5 – Digipädevust arendava õpilasürituse elluviimine

6. Iseseisev töö 6 – Poster-ettekannete loomine