KAVA

KAHEPÄEVANE AUDITOORNE KOHTUMINE:

ESIMENE KOOLITUSPÄEV 

10.00-10.30 Saabumine ja tervituskohv
10.30-12.00 Muutunud õpikäsitus Piret Luik, Tartu Ülikooli haridustehnoloogia dotsent või Veiko Hani, Eduring OÜ koolitaja
12.00-12.15 Kohvipaus
12.15-13.45 Õppeprotsess digiajastul Piret Luik või Veiko Hani
13.45-14.45 Lõuna
14.45-16.45 Digiajastu võimalused Piret Luik või Veiko Hani
16.45-17.00 Kohvipaus
17.00-18.30 Digiajastu vajaduste kaardistus kokkuvõte Piret Luik või Veiko Hani

TEINE KOOLITUSPÄEV 

9.00-10.30 Digitaristu hetkeolukorra ja arenguvajaduste hindamine Erkki Leego, Leego Hansson juhtivpartner
10.30-10.45 Kohvipaus
10.45-11.30 Digitaristu hetkeolukorra ja arenguvajaduste hindamine jätkub Erkki Leego
11.30-12.30 Digiajastu meeskonna töökorraldus Erkki Leego
12.30-13.20 Lõuna
13.20-14.30 Visiooni ja eesmärkide rakendamise tegevusplaani koostamine Erkki Leego
14.30-14.45 Kohvipaus
14.45-15.30 Visiooni ja eesmärkide rakendamise tegevusplaani koostamine jätkub Erkki Leego
15.30-16.00 Kokkuvõte ja plaanid edasiseks

LÕPUSEMINAR 20.12.2019

10.00-10.30 Saabumine ja tervituskohv
10.30-10.45 Tervitussõnad ja ülevaade päevast Triin Kaasik, HITSA
10.45-12.45 Digitaristu aruengukavade esitlused  Veiko Hani, Eduring OÜ
12.45-13.30 Lõuna
13.30-13.45 Töötubade kokkuvõte Veiko Hani
13.45-15.15 Teemapõhised rühmaarutelud Veiko Hani
15.15-15.45 Külalisesineja ettekanne
15.45-16.15 Kokkuvõte päevast Veiko Hani, Triin Kaasik