KAVA

KAHEPÄEVANE AUDITOORNE KOHTUMINE

ESIMENE KOOLITUSPÄEV

9.30-10.00 Saabumine ja tervituskohv
10.00-10.15 Sissejuhatus koolitusse Triin Kaasik, HITSA koolituse projektijuht
10.15-11.45 Digitehnoloogia kasutamine õppetöös Piret Luik, Tartu Ülikooli haridustehnoloogia dotsent või Liina Tamm, Konguta Kooli direktor
11.45-12.00 Kohvipaus
12.00-13.30 Digitehnoloogia kasutamine õppetöös jätkub Piret Luik/Liina Tamm
13.30-14.30 Lõuna
14.30-16.00 Pedagoogilise personali digipädevuste nõuded Marit Dremljuga-Telk, HITSA seire projektijuht, Euroopa Liidu IT agentuuri eu-LISA digiõppe spetsialist või Riin Saadjärv, Puhja Kooli haridustehnoloog
16.00-16.15 Kohvipaus
16.15-17.45 Pedagoogilise personali digipädevuste nõuded jätkub Marit Dremljuga-Telk/Riin Saadjärv
17.45-18.15 Kokkuvõte päevast Marit Dremljuga-Telk/Riin Saadjärv

TEINE KOOLITUSPÄEV

9.00-10.30 Personali arendamine ja koolitamine Helina Kibar, koolitaja-konsultant, Tallinna Ülikooli lektor
10.30-10.45 Kohvipaus
10.45-12.15 Personali arendamine ja koolitamine jätkub Helina Kibar
12.15-13.15 Lõuna
13.15-14.45 Personali arendamine ja koolitamine jätkub Helina Kibar
14.45-15.15 Kokkuvõte päevast Helina Kibar

LÕPUSEMINAR 06.12.2019

10.00-10.30 Saabumine ja tervituskohv
10.30-10.45 Tervitussõnad ja ülevaade päevast

Saalis Veenus (Akadeemia tee 21/1 I korrus)

Triin Kaasik,
HITSA koolituse projektijuht
11.00-13.30 Tegevuskavade esitlused

Saalis Veenus, HITSA Mustikas ja HITSA Nutiklass

Koolitusprogrammi koolitajad
13.30-14.30 Lõuna

Fuajees (Akadeemia tee 21/1 I korrus)

14.30-15.00 Külalisesineja

Saalis Veenus

Aivar Hiio,

HITSA haridusuuenduse piloteerimise programmjuht

15.00-15.30 Parimad mõtted töötubadest

Saalis Veenus

Osalejad
15.30-16.00 Kokkuvõte päevast

Saalis Veenus

Koolitusprogrammi koolitajad