Isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamisest haridusasutuses

Õpiobjekt „Isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamisest haridusasutuses“ annab ülevaate andmekaitse üldmääruse nõuetest haridusasutustele.

Sihtrühm:
Kõikides haridusasutustes isikuandmete töötlemisega kokku puutuvad töötajad.

Teemad:
1. Ülevaade andmekaitse üldmäärusest tulenevatest nõuetest haridusasutustele.
2. Ülevaade andmetöötluse inventuuri vajadusest ja teostamise viisidest.
3. Tutvumine andmekaitsealase mõjuhinnangu läbiviimise vajaduse ja sisuga.

Õpiväljundid:
1. Teab peamisi andmekaitse üldmääruse nõudeid haridusasutuse kontekstis.
2. Teab, mis on ja mida sisaldab isikuandmetöötluse inventuuri kaart.
3. Mõistab andmekaitsealase mõjuhinnangu sisu ja läbi viimise vajadust.

Maht:
1 akadeemiline tund (45 min).

Ülesehitus:
1. Videoloeng
2. Tutvustavate materjalide kasutamine ja täitmine

Õpiobjekti loomise aeg: september 2018

Õpiobjekt on täienduseks HITSA juhendmaterjalile “Isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamine haridusasutuses”.

Õpiobjektide loomist projekti „Targalt internetis“ raames kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.

logoHITSA logo

Lisainfo:
Hanno Saks
Koostaja
Pärnu Mai Kool
hanno.saks@maikool.parnu.ee
Tel: +372 525 06 55