Kava

KAHEPÄEVANE AUDITOORNE KOHTUMINE

ESIMENE KOOLITUSPÄEV 

09.30-10.00 Saabumine ja tervituskohv
10.00 – 10.40 Sissejuhatus koolitusse Triin Kaasik, HITSA koolituse projektijuht
10.40 -11.30 Digiajastu ja kool
Kuidas juhtida õppeprotsessi tänapäeval?
Missugune on õpilaste arengut toetav kaasaegne õpikeskkond?
Missugused on tulevikuoskused?
Ülle Matsin, Viljangi Gümnaasiumi direktor või
Sirje Kautsaar, Rapla Gümnaasiumi direktor
11.30– 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.30 Koolimeeskonna professionaalne areng
Missugused on    digiajastu võimalused meeskonna arendamisel?
Ülle Matsin, Viljangi Gümnaasiumi direktor või
Sirje Kautsaar Rapla Gümnaasiumi direktor
13.30 – 14.30 Lõuna
14.30 – 16.00 Digiajastu õppimiskultuur
Kuidas kujundada digiajastu õppimiskultuuri oma   koolis?
Missugused on digiajastu õppeprotsessi sobivad õppemetoodikad   ja õpetamisvõtted?
Meeri Sild, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi   haridustehnoloog või Ingrid Maadvere, Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja   HITSA Innovatsioonikeskuse haridustehnoloog või Airi Aavik Haapsalu Kutsehariduskeskuse haridustehnoloog.
16.00 – 16.15 Kohvipaus
16.15 – 17.30 Digiajastu õppimiskultuur jätkub
Kuidas kujundada digiajastu õppimiskultuuri oma   koolis?
Missugused on digiajastu õppeprotsessi sobivad õppemetoodikad   ja õpetamisvõtted?
Meeri Sild, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi   haridustehnoloog või Ingrid Maadvere, Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja   HITSA Innovatsioonikeskuse haridustehnoloog või Airi Aavik Haapsalu Kutsehariduskeskuse haridustehnoloog.
17.30-18.00 Kokkuvõte päevast Triin Kaasik, HITSA projektijuht

TEINE KOOLITUSPÄEV

09.00 – 10.30 Meil on 15 head ideed, valime välja ühe ja viime ellu
Missugune on hetkeseis?
Mida meeskonnana õppeprotsessis muuta?
Kuidas leida tee ja vahendid eesmärgi saavutamiseks?
Raimo Ülavere, Mindsweeper OÜ koolitaja ja coach
10.30– 10.45 Kohvipaus
10.45– 12.15 … valime välja ühe ja viime ellu Raimo Ülavere, Mindsweeper OÜ koolitaja ja coach
12.15 – 13.00 Lõuna
13.00 – 15.00 … valime välja ühe ja viime ellu 

Kokkuvõte ja plaanid edasiseks

Raimo Ülavere, Mindsweeper OÜ koolitaja ja coach

VEEBISEMINAR

LÕPUSEMINAR 

10.00-10.30 Saabumine ja tervituskohv
10.30-10.45 Tervitussõnad, ülevaade päevast Triin Kaasik, HITSA koolituse projektijuht
10.45-12.15 Arendusprojektide esitlused ja diskussioon töötubades  

Ülle Matsin
Sirje Kautsaar
Koolitusprogrammi koolitajad

12.15 -12.30 Kohvipaus
12.30-13.30 Arendusprojektide esitlused ja diskussioon töötubades jätkub Ülle Matsin
Sirje Kautsaar
Koolitusprogrammi koolitajad
13.30 -14.30 Lõuna
14.30-15.00 Koolitajate ülevaade arendusprojektidest ja tagasisidest ning küsimused Ülle Matsin
Sirje Kautsaar
Koolitusprogrammi koolitajad
15.00 – 15.45 Arutelu ja lõpusõnad Kairi Burnaševa
HITSA DigiKiirendi programmijuht,
Triin Kaasik
HITSA koolituse projektijuht