DigiKiirendi koolijuhtide moodul

Harno koolitusprogrammi “Digiajastu haridusjuht” moodul “Õppijate digipädevuse arendamine” DigiKiirendi koolidele toetab digiajastu nõudmisi arvestava õppeprotsessi korraldamist ja läbiviimist haridusasutuses. Koolituse käigus koostab ja viib iga meeskond ellu arendusprojekti, mis lähtub eelkõige õppija digipädevuse arendamisest.

Koolitaja:

Airi Aavik

Sihtrühm:

Koolituse sihtrühmaks on DigiKiirendi koolide juhid koos kahe kolleegiga, kellega koostöös soovib juht oma asutuses õppeprotsessi muutust ellu viia. Meeskonda võib lisaks juhile kuuluda nt haridustehnoloog, infojuht, õppealajuhataja, õpetaja vms. Seega on koolitusele oodatud koolide 2-3-liikmelised meeskonnad.

Teemad:

 • Kooli juhtimine digiajastul
 • Digiajastu õppeprotsessi juhtimine
 • Õppija, õpetaja ja koolijuhi tulevikuoskused
 • Õppeprotsessi muutmine meeskonnana
 • Mis on digipädevus?
 • Õppija digipädevusmudel
 • Eesmärgipärane digitehnoloogia lõimimine õppeprotsessi
 • Digiainekava loomine ja rakendamine

Koolituse lõpetanu:

 • teab digiajastu õppeprotsessi trende ja arenguid;
 • tunneb õppija digipädevusmudelit;
 • oskab toetada õppijate digipädevuse arengut;
 • planeerib esimese sammu muudatuseks digiajastu õppeprotsessis lähtuvalt õppijast;
 • teab, kuidas viia koolitusel plaanitud muudatust ellu oma organisatsioonis.

Maht:

1,5 EAP (39 akadeemilist tundi: 16 ak/h auditoorset tööd ja 23 ak/h iseseisvat tööd)

Õppevorm:

Kombineeritud (auditooriumis ning veebipõhises keskkonnas)

Ülesehitus:

Iseseisev töö enne esimest kohtumist: projektihaldussüsteemi logimine ja meeskonna tutvustuse lisamine.
I kohtumine veebis (6 ak/h)
Iseseisev töö 1: arendusprojekti idee leidmine ja planeerimine
Iseseisev töö 2: oma kooli digiarengu tutvustamine.
II kohtumine (6 ak/h)
Iseseisev töö 3: arendusprojekti viimistlemine ja alustamine.
III kohtumine (4 ak/h)
Iseseisev töö 4: arendusprojekti presentasiooni ettevalmistus.
DigiKiirendi lõpuüritus
Iseseisev töö: Kogu projekti kajastatakse järjepidevalt ajajoonel.

Ajakava:

Grupp I (Saared ja Läänemaa)

 • 29. september 2020 kell 10:00 – 15:15 Google Meetis
 • 27. oktoober 2020 kell 10:00 – 15:15 Toimub veebis, osalejatele saadetakse link e-mailile
 • 24. november 2020 kell 10:00 – 13:45 Toimub veebis, osalejatele saadetakse link e-mailile

Grupp II (Pärnu- ja Viljandimaa)

 • 30. september 2020 kell 10:00 – 15:15 Google Meetis
 • 28. oktoober 2020 kell 10:00 – 15:15 Toimub veebis, osalejatele saadetakse link e-mailile
 • 25. november 2020 kell 10:00 – 13:45 Toimub veebis, osalejatele saadetakse link e-mailile

Koolituse materjalid: 

https://sites.google.com/view/digipadevus

Nõuded osalemiseks:

 • Asutus osaleb DigiKiirendi programmis.
 • Meeskonda kuulub haridusasutuse juht (koolijuht kõige kõrgemal tasemel) koos 1-2 kolleegiga.

Nõuded lõpetamiseks:

 1. Arendusprojekti käiku kirjeldatakse järjepidevalt vastavalt koolitaja juhistele.
 2.  Koolituspäevadel osaletakse kogu meeskonnaga täismahus.

Meeskonnal valmib lõputööna arendusprojekt:

 • Arendusprojekt on kirjeldatud vastavas keskkonnas.
 • Haridusasutuse juht esitleb arendusprojekti DigiKiirendi lõpuseminaril.

Koolituse korraldus:

NB! Koolitusel osalemine on üldhariduskoolide meeskondadele tasuta. Kui kursusele registreerunud meeskond loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest korraldajat vähemalt 14 päeva enne koolituse algust või ei lõpeta kursust, esitatakse arve 200 eurot osaleja kohta.

Vilistlaskoolide projektid

2020 sügis:

 1. Kaali Kool
 2. Martna kool
 3. Muhu kool
 4. Emmaste kool
 5. Kihelkonna kool
 6. Mustjala Lasteaed-Algkool
 7. Juurikaru kool
 8. Kirivere kool
 9. Kõpu kool
 10. Lahmuse kool
 11. Pärnjõe kool
 12. Viljandi Kaare kool
 13. Vändra Gümnaasium
 14. Tornimäe Põhikool

Lisainfo:

Triin Saar
Koolituse projektijuht
Haridus- ja Noorteamet
E-post: triin.saar@harno.ee
Tel: 6285898