ISESEISEV TÖÖ

Iseseisev töö hõlmab eel- ja lõputööd. Koolituse lõputööna valmib igal asutusel personali arendamise ja koolitamise tegevuskava digipädevuse toetamiseks.

I. Eeltöö:

1. Ülevaade oma asutuse personali arendamisest, kus fookuses on personali digipädevused. Valminud ülevaade esitatakse veebitahvlile* nädal enne esimest auditoorset koolituspäeva. Ülevaate võib esitada vabas vormis, nt videona, esitlusena mõistekaardina vms.

* Veebitahvel (31. oktoobril alustavale grupile)

* Veebitahvel (5. novembril alustavale grupile)

Abistavad küsimused iseseisvaks tööks:
1. Kuidas toimub personali arenduses prioriteetide seadmine? Kuidas kaasatakse õpetajaid prioriteetide seadmisel?
2. Kuidas selgitatakse välja õpetajate arenguvajadused ning kuidas hinnatakse arengu tulemusi? Kuidas hindate personali digipädevusi ja nende arengut?
3. Milline peaks olema digipädev õpetaja Teie koolis (ideaalis)?
4. Millised on õpetajate digipädevuste omandamisega ja õppetöös rakendamisega seotud murekohad teie õppeasutuses?
5. Kirjeldage positiivset kogemust digipädevuste omandamisel ja/või rakendamisel õppetöös (edulugu).

2. Tutvuge/tuletage meelde õpetaja kutsestandardid (auditoorseks koolituspäevaks).

Kutseõpetajate kutsestandardid:
Kutseõpetaja, tase 5 (kehtib kuni 02.09.2019)
Kutseõpetaja, tase 6 (kehtib kuni 02.09.2019)
Kutseõpetaja, tase 7 (kehtib kuni 02.09.2019)

II. Lõputöö (esitatakse nädal enne lõpuseminari):

1. Asutuse personali arendamise ja koolitamise tegevuskava digipädevuse toetamiseks. Iga meeskond esitleb oma asutuse tegevuskava lõpuseminaril. Abiks lõputöö tegemisel: Lõputöö