Iseseisev töö – inventuurid ja mõjuhinnang

Mõjuhinnangus peavad olema kirjeldatud:
– kavandatavad töötlemise toimingud;
– töötlemise eesmärkide süstemaatiline kirjeldus (sh õigustatud huvi);
– töötlemise toimingute vajalikkuse ja proportsionaalsuse hindamine eesmärkide suhtes;
– andmesubjektide õigusi ja vabadusi puudutavate ohtude hinnang;
– ohtude käsitlemiseks kavandatud meetmed isikuandmete kaitse tagamiseks ja määruse järgimise tõendamiseks.

Mõjuhinnangu tegemise põhialuseks on üksikasjalikud inventuurid. Alltoodud lingil on toodud näidistabel koolidele (sobib ka alushariduse asutustele), mis on varustatud ka juhenditega. Kui soovite täitmise või tulemuste interpreteerimisel konsultatsiooni: palun leppige kokku hanno.saks (ät) maikool.parnu.ee

Inventuurid ja mõjuhinnang