Iseseisev töö

Koolituse lõputööna valmib igal meeskonnal arendusprojekt, mis on seotud õppeprotsessi muutmisega tehnoloogia abil.

Iseseisev töö enne koolitust (valmis nädal enne esimest koolituspäeva)

 1. Vabalt valitud keskkonnas vormistada oma meeskonna blogi, mille kaudu toimub arendusprojekti protsessist ülevaate andmine. Blogi link lisatakse digijuht.hitsa.ee lehele. Blogisse lisada:

*Koolitusel osaleva meeskonna tutvustus.

*Koolitusele tulemise eesmärk ja ootused.

*Teistele mõeldud jutustus oma haridusasutuse innovatsiooniloost/eduloost.

Blogisse kirjutage palun nii, et see oleks jälgitav ka kõrvaltvaatajale ning ärataks neis huvi. Illustreerige arendusprojekti protsessi ja tegevusi nt fotode ja videotega.

Iseseisev töö enne veebisemiari (kuupäev täpsustub):

 1. Eesmärk: mis oli teie arendusprojekti lõppeesmärk (ehk eesmärk lõpuseminariks)?
 2. Hästi: kirjeldage senist arendusprojekti käiku – mis on tänaseks läinud hästi?
 3. Takistused: milliseid takistusi on tekkinud, mis ei ole läinud plaanipäraselt?
 4. Teisiti: mida teeksite teisiti? Mida teete edasi?

Näitlikustage toimunut.

Iseseisev töö pärast veebiseminari:

Andke tagasisidet ühele koolitusel osaleva meeskonna arendusprojektile. Kirjeldage, mida teise meeskonna blogi/arendusprojekti lugedes:

 1. Õppisite
 2. Kogesite/tundsite
 3. Mida neile soovitate?

Iseseisev töö lõpuseminariks (valmis nädal enne seminari):

 1. Blogis on ülevaade kõikidest arendusprojekti etappidest.
 2. Vastatud on küsimustele:
 • Kuhu olete arendusega tänaseks jõudnud? Milliseid tegevused on sinna viinud (kui palju need on plaanitust erinenud)?
 • Mis on läinud hästi? Milliste raskustega olete kokku puutunud?
 • Kuidas toimus nt õpetajate, teiste kolleegide ja õpilaste kaasamine?
 • Mida olete ise ja mida on teie kool arendusprotsessi käigus õppinud?
 • Millised on teie kooli järgmised arendustegevused?
 1. Vähemalt ühelt koolitusel osalevalt meeskonnalt on saadud tagasiside.

Lõpuseminariks valmib interaktiivne (pealtvaatajaid kaasav) veebipõhine esitlus. Lõpuseminari esitluse ettekannet ootame asutuse juhilt.