Koolitusprogramm “Digiajastu haridusjuht”

Head koolide ja lasteaedade juhid, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub Teid koos oma asutuse meeskonnaga osalema täiendkoolitusprogrammis Digiajastu haridusjuht, mis toetab teadmisi ja oskusi õppimise ja õpetamise juhtimiseks digiajastul ning kaasaja nõudmisi arvestava õpikeskkonna ja seda toetav taristu loomiseks ning pedagoogilise personali ja õppijate digipädevuse arendamiseks haridusasutuses. Koolitusele ootame juhte koos oma meeskonnaga kõigilt haridustasemetelt.

Koolitusprogramm koosneb neljast koolitusest: Õppeprotsessi juhtimine digiajastulHaridusasutuse digitaristu arendamine, Digipädevuse arendamine haridusasutuses ja Õppijate digipädevuse arendamine.

DigiajastuHaridusjuht_M1I koolitus: Õppeprotsessi juhtimine digiajastul toetab digiajastu nõudmisi arvestava õppeprotsessi korraldamist ja läbiviimist haridusasutuses, et õppija tuleks edukalt toime eesseisvate väljakutsetega. Koolituse käigus viib iga meeskond ellu ühe õppeprotsessi puudutava muutuse oma asutuses.

 

DigiajastuHaridusjuht_M2

II koolitus: Haridusasutuse digitaristu arendamine toetab haridusasutuse selge IKT visiooni ja eesmärgi ning neid toetava praktilise tegevusplaani loomist. Koolituse käigus analüüsib meeskond asutuse digitaristu olukorda ja selle arenguvajadusi ning mõtleb läbi tegevused, mis aitavad õppeasutusel seatud eesmärkideni jõuda.

 

DigiajastuHaridusjuht_M3III koolitus: Digipädevuse arendamine haridusasutuses toetab õppealajuhatajate ja õppejuhtide teadmiste ja oskuste kujunemist haridusasutuse pedagoogilise personali
digipädevuse arendamiseks. Koolituse käigus valmib igal meeskonnal oma asutuse personali arendamise ja koolitamise tegevuskava digipädevuse                                             toetamiseks.

 

DigiajastuHaridusjuht_M3

IV koolitus: Õppijate digipädevuse arendamine toetab digiajastu nõudmisi arvestava õppeprotsessi korraldamist ja läbiviimist haridusasutuses õppijate digipädevuse arendamiseks.  Koolitusel osalevatel koolidel valmib meeskonnatööna oma kooli digiainekava ja selle rakendusplaan ning koolituse käigus viiakse ellu üks digipädevusi arendav õpilasüritus.

Koolitusprogrammi väljatöötamisel on lähtutud:

Koolitusprogrammi tutvustavad artiklid portaalis Koolielu:

Lisainfo:

Triin Kaasik
Koolituse projektijuht
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
triin.kaasik@hitsa.ee
Tel: +372 65 10 108, +372 551 55 20
www.innovatsioonikeskus.ee